Pretraga

Lokacija :



Budzet :

Površina :

Pronađi svoj dom!

 

 • Pronova
 • Pronova
 • Pronova
 • Pronova
 • Pronova
 • Pronova
 • Pronova
 • Pronova
 • Pronova
 • Pronova
 • Pronova
 • Pronova
 • Pronova
 • Pronova
 • Pronova
 • Pronova
 • Pronova
 • Pronova
 • Pronova
 • Pronova
 • Pronova
 • Pronova
 • Pronova
 • Pronova
 • Pronova
 • Pronova
 • Pronova
 • Pronova
 • Pronova
 • Pronova
 • Pronova
 • Pronova
 • Pronova
 • Pronova
 • Pronova
 • Pronova

Pravni savjeti i Advokatske usluge

Agencija Pronova nudi izradu raznih ugovora, kao što su ugovori o zakupu, ugovori o posredovanju, itd. Takođe, vršimo sve posredničke pravne radnje kod Uprave za Nekretnine, kao što su: uknjižba nekretnina, pribavljanje listova nepokretnosti i kopije planova i dr. Ujedno, našim klijentima pružamo usluge prilikom vađenja izvoda iz DUP-a, dobijanja UTU i građevinskih dozvola kod nadležnih Opštinskih organa.

Osim toga, agencija Pronova pruža i širok spektar advokatskih usluga.